Opis kandydata

Udostępnij:

Agnieszka Omernik

Współczynniki w zależności masa-jasność gwiazd

19 lat, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie

Opiekun naukowy: Tomasz Kacik

Głównym celem mojej pracy jest wyznaczenie wartości dwóch współczynników w zależności masa-jasność gwiazdy (ang. mass luminosity relation – MLR): potęgowego „x” i proporcjonalności „a” oraz weryfikacja otrzymanych wyników w praktyce. Zależność ta jest prawdziwa dla gwiazd ciągu głównego. Mój projekt bada weryfikowalność jednej z ważniejszych własności gwiazd ciągu głównego określających ścisłą zależność między ich masą, a jasnością powierzchni gwiazd (fotosfery). W dostępnej literaturze podaje się, że moc promieniowania gwiazdy jest proporcjonalna do potęgi w zakresie 3-4 masy.

 

Jak Twoja innowacja może zmienić świat?

Uważam, że prowadzone przeze mnie badania mogą okazać się przydatne dla astrofizyków, stanowiąc nową/udoskonaloną, alternatywną metodę wyznaczenia parametrów gwiazdy, takich jak masa i moc promieniowania. Ponadto, przy ich pomocy i użyciu metody NBA udało mi się obserwacyjnie wyznaczyć masę gwiazdy, znając jedynie jej odległość od Ziemi - potrzebną do obliczenia jasności absolutnej gwiazdy. Oprócz tego, w swojej pracy poruszam zależności dotyczące zarówno budowy wewnętrznej gwiazdy, jak i jej egzoplanet - dzięki czemu tę pracę można rozwijać m. in. w kierunku metaliczności gwiazdy, co prawdopodobnie jest związane z liczbą jej planet.