Opis kandydata

Udostępnij:

Jakub Zyngier, Maciej Kowalski

Babcia w wannie, czyli system bezpiecznej kąpieli 

20 lat, Zespół Szkół Połaniec, 28-230 Połaniec, ul Ruszczańska 23

Opiekun: Mariusz Zyngier 

Przyczyną śmierci osób starszych, jest często zasłabnięcie lub utrata przytomności, a w konsekwencji utonięcie w trakcie kąpieli w wannie. Celem naszej pracy jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie kąpieli osób z niej korzystających( przy zachowaniu maksimum komfortu i intymności) – w szczególności osób przebywających w szpitalach, domach opieki, itp.

Po aktywacji systemu, czujnik kontroluje ruch osoby kąpiącej się. Gdy nie wykryje on (przez 30 sek.) żadnego ruchu osoby, system odetnie dopływ wody i otworzy odpływ. W przypadku braku ruchu przez kolejne 5 sek.  system automatycznie uruchomi sygnał dźwiękowy.