Opis kandydata

Udostępnij:

Natalia Fitowska, Dawid Bidziński, Łukasz Bednarowski

Aplikacja na urządzenia mobilne ,,Help at Hand’’

19 i 20 lat, Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opiekun naukowy: mgr inż. Dariusz Granat

Aplikacja ,,Help at Hand’’ ma za zadanie pomóc osobom chorym, bądź w podeszłym wieku w drobnych codziennych obowiązków  (m.in. wyniesienie śmieci, zrobienie zakupów, zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania). Wystarczy ją zainstalować oraz mieć dostęp do Internetu. Ma 2 tryby pracy: dla wolontariusza oraz dla osoby w potrzebie. Aplikacja wykorzystuje podczas wezwania pomocy sygnał GPS oraz na jego podstawie wyświetla wolontariuszy w okolicy. Następnie zostaje nawiązany kontakt pomiędzy stronami. Aplikacja ma również możliwość wezwania natychmiastowo służb medycznych.

 

Jak Wasza innowacja może zmienić świat?

Inspiracje do opracowania projektu czerpaliśmy z życia codziennego oraz własnego doświadczenia wyrobionego podczas pracy wśród osób starszych oraz niepełnosprawnych. Przede wszystkim chcieliśmy, aby aplikacja pomagała nie tylko w skrajnych, zagrażających życiu przypadkach, ale głównie była wsparciem dla osób, które mają problem z wykonywaniem codziennych, zwykłych czynności. W ten sposób myślowego narodził się pomysł stworzenia prostej aplikacji dla ludzi oczekujących takiej pomocy jak wyniesienie śmieci, zrobienie zakupów czy posprzątanie domu oraz powołanie grupy działającej na zasadzie wolontariatu dostępnej 24/7. Uznaliśmy, że w dobie XXI w. większość z nas jest użytkownikami smartfonów z dostępem do Internetu. Zadaliśmy sobie pytanie ,,Dlaczego nie możemy rozprzestrzeniać idei wolontariatu wśród młodych ludzi za pomocą telefonów komórkowych?’’. W odpowiedzi na to pytanie postanowiliśmy stworzyć jedną aplikację na smartfony z możliwością rejestracji zarówno wolontariusza jak i osoby wymagającej pomocy. Jak nasza aplikacja może zmienić świat? Z pewnością może znacznie upowszechnić ideę wolontariatu wśród młodych ludzi, na pewno również dzięki korzystaniu z aplikacji starsi lub niepełnosprawni ludzie przestaną bać się korzystania z nowoczesnych technologii. Młodzież może również nauczyć się, że pomaganie drugiemu człowiekowi jest czymś wspaniałym, poza tym wolontariusz będzie miał możliwość po pewnej ilości wykonanych zleceń otrzymać np. bon do restauracji, bądź sklepu.